[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Porpaca Frakcio de SAT = La frazione per la pace della SATOkaze de la 79° SAT Kongreso en Beogrado revivigxis la Porpaca Frakcio de SAT.
Kvankam jam SAT agadas por paco, kiel montras la lasta rezolucio pri malarmado, http://www.satesperanto.org/Deklaracio-kaj-Gvidrezolucio-2006.html, baldau tradukota al la itala kaj aliaj lingvoj,
la Porpaca frakcio celas:
 
- informi pri pacagadoj en cxiuj nacioj kie ili estos, kiel eksemple en Italio agadas Tablo de la paco, http://www.tavoladellapace.com/, kunordiganta la tre faman Marsxo de la Paco Perugia-Assisi
- organizi homojn kiel eble por ilia partoprenado en gxi por reprenzenti pli bone kiel eble Esperanto Lingvo de Paco
- reproponi al UEA (Universala Esperanto Asocio) la starigo de la Tago de la Paco
- proponi al esperantistoj en regionoj kie estas milito kuragxe paroli inter si por  rakonti al la mondo novan historion de homaj rilatoj per esperanto.
 
Cxiu interesita skribu al tiu cxi retadreso.
 
In occasione del 79° Congresso della SAT a Belgrado ha ripreso vita la frazione per la pace.
Per quanto SAT già molto fa per la pace, come dimostra l'ultima risoluzione sul disarmo, http://www.satesperanto.org/Deklaracio-kaj-Gvidrezolucio-2006.html,, presto tradotta in italiano e altre lingue,
la frazione per la pace della SAT ha come fine:
 
- informare sulle azioni di pace in tutte le nazioni dove avvengono, come esempio in Italia agisce la Tavola della Pace, http://www.tavoladellapace.com/, che coordina la famosa Marcia della pace Perugia Assisi
- organizzare i partecipanti al meglio per la loro partecipazione in esse per rappresentare al meglio l'esperanto lingua della pace
- riproporre all'UEA (Associazione universale di esperanto)  di indire il giorno della pace.
- proporre agli esperantisti di regioni dove esiste la guerra di parlarsi fra di loro per raccontare al mondo una nuova storia di relazioni umane con l'esperanto.
 
Chiunque fosse interessato scriva a questo indirizzo di posta elettronica.
 
Andrea Montagner